Het Merwe-Vierhavengebied (M4H) is een oud haventerrein van circa 100 hectare aan de noordkant van de Maas.
Ooit was het één van de grootste fruithavens ter wereld waar dagelijks de opslag en overslag plaatsvond van verschillend fruit.
Nu groeit de haven langzaam uit tot een nieuw woon- en werkgebied. In het gebied is een diversiteit aan bedrijvigheid gevestigd.
Onderdeel van M4H is het Makers District.

Het Makers District, bestaand uit de gebieden RDM Rotterdam en Merwe-Vierhavens (M4H) leent zich er perfect voor. Jonge bedrijven kunnen hier doorgroeien tot grote gevestigde ondernemingen.

Grote bedrijven kunnen hier experimenteren met nieuwe producten of processen. Er worden nieuwe technologieën uitgedacht, getest en toegepast.
Deze nieuwe technologieën zijn gebaseerd op digitalisering, robotisering, additive manufacturing, en op het toepassen van nieuwe, duurzame energie en materialen.
Dit maakt het Makers District tot een proeftuin en etalage van de nieuwe economie. Voor iedereen zichtbaar.

De meerwaarde van het Makers District zit niet alleen in de fysieke ruimte, maar vooral ook in een bedrijfsklimaat dat samenwerking en ondernemerschap stimuleert en versterkt.
De samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen in de regio is cruciaal. Jongeren maken hier kennis met de technieken van de toekomst.

Het Makers District zet in op een verdere verbinding M4H en RDM. Het doel is om een gemeenschap van succesvolle en innovatieve ondernemers te creëren, geïntegreerd in het bredere regionale innovatie-ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en financieringsbronnen.
Het Makers District ontwikkelt zich steeds meer tot een levendig gebied met woningen, een breed scala aan voorzieningen, cultuur en evenementen.

Het water en de kades verlenen het gebied karakter en bieden ruimte voor aantrekkelijk verblijf, maar ook voor experimenten.
Het is een plek waar, soms toevallige, ontmoetingen kunnen leiden tot onverwachte kruisbestuivingen en verrassende innovaties.
Het is een proeftuin waar vindingen uit het gebied zelf worden uitgeprobeerd en in de praktijk worden gebracht.

Beagle Building is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling Beagle Park Marconi.
De Bebouwing voor de Beagle Park Marconi  zal in twee fases worden ontwikkeld, eerst op het oostelijke deel van de huidige Truck-parking van het Sappencluster en fase II op het westelijke deel.
Het zal de eerste nieuwbouw-exponent zijn van het Testing & Production-District.

“Testing & Production”

De locatie voor de Beagle Park Marconi ligt in het noordelijke deel van het  ”Testing & Production-district”.
Dit wordt het innovatiehart van het nieuwe Makersdistrict waar testen, maken en leren centraal staan.
Een gebied met volop ruimte voor de grotere maakbedrijven.
Het type makers: productie en bewerking van chemische producten, kunststof/ composiet, metaal, vervaardigen van industriële machines en apparaten, energie- voedselproductie, recycling, Lifesciences and Health (bio)technologische bedrijven.

Programmatische verdeling: 90% maken, 10% voorzieningen

– Milieucategorie: van 3.1 aan de rand tot maximaal categorie 4.2 in het hart.
– Schaal: werkruimtes van 500m2 tot 5.000m2.

 

Beagle Park Marconi

Beagle Park Marconi wordt ontwikkeld in 2 fases. Fase I ook in twee fases: 1A en 1B

Fase 1A en 1B zullen gelijktijdig gebouwd worden. Multi-tenant gebouw Beagle Marconi fase 1 (a+b) zal een grootte hebben van 12.000 m2 Bruto Verhuurbaar Oppervlak (BVO).

Duurzaamheid:

Beagle Park Marconi wordt gebouwd volgens hoge duurzaamheid normen BREEAM Excellent met gebruikmaking van o.a. zonnepanelen, aansluiting op het restwarmte net, zonder aansluiting op het  aardgasnet, met een streven naar “nul op de meter”.

Veiligheid:

Het gebouw zal volledig voorbereid worden voor werkzaamheden onder strikt veiligheidsregime Bio Safety Level (BSL) 1, 2 of 3. Geschikt voor werken onder Good Laboratory Practice (GLP) en Good Manufactory Practice (GMP). Het ventilatie systeem voldoet aan de hoogste norm, ventilatievoud 6-11 per uur.