Zesde verdieping:

Bouwdeel A;    990 m2 v.v.o.

De topverdieping van Beagle Marconi is ook 990 m2 en naast de mogelijke laboratorium voorzieningen leent deze verdieping zich uitstekend voor huisvesting van directie, boordroom en kantine.