Vijfde verdieping:

Bouwdeel A:   990 m2 v.v.o.

Deze vijfde verdieping onderscheidt zich van de vierde verdieping doordat deze verdieping rondom glas heeft waardoor vrij uitzicht rondom.